ataköy escort, beylikduzu escort, esenyurt escort, bahçeşehir escort, beylikdüzü escort, seks hikayesi, beylikdüzü escort,

Reference 2017

Štuková omítka + nátěr fasády - přední část domu

Stavební opravy v 1PP objektu IV.A. CSMS Hostivice. Cílem je změna dispozice v současné době nepoužívaného 1.PP stávajícího objektu IV.A., které bude sloužit jako sklad. V objektu jsou prováděny stavební práce, bourací práce, sanační práce, výměna elektroinstalace, rozvody ÚT, dále proběhne montáž nové nájezdové rampy a schodů z ocelové pozinkované konstrukce 

Zhotovení fasády dvora, kompletní oprava dvorní fasády domu, oprava štítu domu, provedení injektáže obvodového zdiva

Zateplení fasády, zateplení soklu domu, rekonstrukce lodžií, rekonstrukce podlah vstupů, dodávka a montáž zábradlí

Provedení oprav a prodloužení životnosti objektu VI. v areálu CSMS Hostivice: terénní úpravy, základové konstrukce, zámečnické konstrukce, klempířské konstrukce, provedení nové elektroinstalace

Zhotovení nové fasády, zateplení obvodových stěn, zateplení střešní konstrukce, výměna výplní otvorů, rekonstrukce rozvodů, provedení izolací proti zemní vlkosti, stavební úpravy dvou místností v 1. NP

Pronájem lešení včetně montáže a demontáže

 

Zhotovení fasády, zateplení obvodového pláště, povrchová úprava soklu, provedení okapového chodníku, oplechování atiky + parapetů, demontáž stávajících zábradlí, zhotovení a montáž zábradlí

Zhotovení nové fasády včetně vnější úpravy podél obvodových stěn, zhotovení odvodu dešťové vody, úpravy zabraňující pronikání vody do objektu, doplnění vodotěsné izolace

Zhotovení zimní zahrady

Zateplení rodinného domu

Oprava a zateplení šítu

Realizace stavebních prací - opravy a doplnění stávajících komunikací a objektů, výstavba nových objektů a prvků drobné architektury, doplnění části oplocení, dodávka nového veřejného osvětlení a prvků městského miliáře

Přístavba části MŠ, zateplení celého objektu (zateplení fasády, stropu), výměna oken, výměna zdroje vytápění - 2x tepelné čerpadlo vzduch-voda